SKIL 0502 AA Laser

  • Dvostruka nivelacija pomoću mehurića vazduha sa pozadinskim osvetljenjem radi lakog podešavanja
  • Projicira prav laserski snop pod svim uglovima
  • Savršeni pomoćnik za sva mala poravnavanja u kući