SKIL 0511 AA Laser za ukrštene linije

  • Visoka funkcionalnost zahvaljujući režimu samoporavnanja i režimu rada pod nagibom
  • Automatsko samoporavnanje za brz i precizan rad bez ručnog poravnavanja
  • Projekcija horizontalne i vertikalne linije lasera