SKIL 0520 AA Ultrazvučno merenje dimenzija

  • Kompaktni uređaj sa mekanim rukohvatom obezbeđuje optimalan komfor
  • Funkcija automatskog isključivanja ako se uređaj ne koristi duže od 30 sekundi
  • Funkcija Correct (Ispravka) omogućava ispravku izmerenih vrednosti