SKIL 0551 AA Detektor

  • Jednostavan za korišćenje zahvaljujući rukovanju 1 tasterom
  • Indikator istrošenosti akumulatora
  • Funkcija automatskog isključivanja ako se uređaj ne koristi duže od 10 minuta