SKIL 0580 AA Digitalni uglomer

  • Horizontalna i vertikalna nivelacija
  • Indikator istrošenosti akumulatora
  • Funkcija automatskog isključivanja ako se uređaj ne koristi duže od 5 minuta