SKIL 0701 AA Električni uređaj za provetravanje travnjaka (Moss extractor)

  • Kompaktni električni uređaj za provetravanje travnjaka za efikasno uklanjanje mahovine
  • Brzi rezultat: pokriva 50 m² travnjaka za samo 25 minuta
  • Izuzetno pokretan uređaj za provetravanje koji može da dosegne skučena mesta