SKIL 0805 AA Potapajuća pumpa (čista voda)

  • Pumpa odvodnjava do minimalne dubine od 5 mm
  • Kabl za napajanje od deset metara omogućava upotrebu pumpe na velikim dubinama
  • Ergonomska, velika drška za prikladni transport