SKIL 0810 AA Potapajuća pumpa (prljava voda)

  • Kabl za napajanje od deset metara omogućava upotrebu pumpe na velikim dubinama
  • Ergonomska, velika drška za prikladni transport
  • Creva raznih veličina se mogu povezati na pumpu preko dostavljenog univerzalnog priključka