SKIL 0900 AA XBench

  • 2 kraka za podupiranje za oslanjanje radnog komada
  • Klizni sistem blokiranja za ultra brzo stezanje
  • Izdržljiva radna površina sa raznovrsnim opcijama stezanja