SKIL 0950 AA XBench

  • 2 kraka za podupiranje za oslanjanje radnog komada
  • Klizni sistem blokiranja za ultra brzo stezanje
  • Aluminijumski sistem steznih kanala sa raznovrsnim opcijama stezanja 4 glavna radna i 4 čeljusna stezna bloka