SKIL 1016 AA Mikser

  • Obuhvaćena je univerzalna mešalica za različite materijale
  • Otporno aluminijumsko kućište za prenosni mehanizam
  • Dugme za blokadu omogućava neprekidno mešanje