SKIL 1525 C1 Rende

  • Sigurnosni T-nosač: odmiče štitnik noža
  • Precizni čelični graničnik dubine žleba omogućava lako podešavanje dubine
  • Vođenje pomoću ručke za podešavanje dubine s metričkom skalom omogućava kontinuirano podešavanje za vreme rendisanja