SKIL 1550 AA Rende

  • 2 V-žleba u aluminijumskom podnožju za lako zaobljavanje ivica
  • Po izboru: rad bez prašine moguć uz usisivač
  • Ugrađen magacin za ključ