SKIL 1743 AA Elektro-pneumatska bušilica

  • Snažni pneumatski mehanizam elektro-pneumatske bušilice za lako bušenje betona
  • 3-funkcijska elektro-pneumatska bušilica: 1. Vibraciono bušenje; 2. Zaustavljanje elektro-pneumatske bušilice za obično bušenje i zavrtanje; 3. Rotaciono zaustavljanje za upotrebu dleta za lake poslove
  • SDS+ sistem za brzu i laku izmenu burgije