SKIL 1961 DA Laser za linije za 360°

  • Radi se o idealnom alatu za stvaranje laserske projekcije od 360° kroz prostoriju
  • Uključuje višenamenski, tronožni stativ podesiv po visini
  • Navojna montažna rupa od 1/4" sa gornje i donje strane za lako fiksiranje stezaljke ili tronožnog stativa