SKIL 4160 J1 Ubodna testera

  • Valjčić za vođenje podupire list testere, što omogućava tačnije rezanje i veću trajnost lista
  • Velik praktičan prekidač s blokirajućim dugmetom omogućava neprekidan rad
  • Mogućnost usisavanja prašine sa priključkom koji odgovara većini standardnih kućnih usisivača