SKIL 4160 M1 Ubodna testera

  • Za korisnika najpraktičnija testera uopšte, bilo da je levak ili dešnjak!
  • Konstruisana radi optimalne vidljivosti obrađivanog elementa
  • Novi 'Clic' sistem omogućava izmenu ubodne testere bez pomoćnih alata