SKIL 4260 A1 Ubodna testera

  • Za korisnika najpraktičnija testera uopšte, bilo da je levak ili dešnjak!
  • Valjčić za vođenje podupire list testere, što omogućava tačnije rezanje i veću trajnost lista
  • Velik praktičan prekidač s blokirajućim dugmetom omogućava neprekidan rad