SKIL 4260 S1 Ubodna testera

  • Za korisnika najpraktičnija testera uopšte, bilo da je levak ili dešnjak!
  • 'Klik' sistem podešavanja podnožja omogućava prebacivanje na nagib od 45° bez pomoćnog alata
  • Velik praktičan prekidač s blokirajućim dugmetom omogućava neprekidan rad