SKIL 5830 AA Kružna testera

  • Snažni motor za precizno i brzo testerisanje do dubine od 66 mm pod uglom od 90°
  • Vizir rezne linije omogućava lako i tačno vođenje duž označene linije
  • Funkcija oduvavanje piljevine sa linije rezanja olakšava držanje pravca