SKIL 6002 CA Vibraciona bušilica

  • Kompaktna vibraciona bušilica komfornog dizajna
  • Prekidač za promenu brzine sa:- dugmetom za blokadu omogućava neprekidan rad- dugmetom za izbor brzine za predhodno biranje brzine za optimalne performanse u svakoj aplikaciji
  • Funkcija uvrtanja u dva smera pri radu sa vijcima