SKIL 7620 AA Tračna brusilica

  • Veće skidanje materijala na ravnim površinama
  • Ugrađeni čistač trake za duže trajanje trake i brže brušenje
  • Automatska regulacija brusne trake sprečava spadanje brusne trake sa alata u toku rada