SKIL 8004 AA Pištolj za vreli vazduh

  • Snažan elektronski kontrolisani pištolj za vreli vazduh od 2000 W
  • LCD displej za indikaciju trenutne i željene temperature i protoka vazduha
  • Memorijska funkcija pamti najčešće korišćeno podešavanje temperature, čak i kada alat nije priključen