SKIL 8600 AA Uređaj za oduvavanje

  • Kompaktni, moćni uređaj za oduvavanje
  • Prilagodljiva regulacija brzine bez među koraka omogućava različite primene
  • Ergonomska ručka sa dobro balansiranom radnom pozicijom