SKIL Masters 1220 MA Tračna brusilica

  • Veća brzina trake za brže uklanjanje materijala
  • Automatska regulacija brusne trake sprečava spadanje brusne trake sa alata u toku rada
  • Brušenje okvira sprečava ogrebotine i savršeno ujednačava površine
Skil Masters