SKIL Trougaona osnova (93 mm) za višenamenske bušilice