SKIL Trougaona podloga(93 mm) za vibracione bušilice uključujući vijak