SKIL Vođica testere

  • SKIL vođica testere je najbolja pomoć pri sečenju uglova od 90° i 45° stepeni
  • Za optimalne rezultate jednostavno podesite vođicu testere na liniju olovke i pomerajte SKIL testeru po međici
  • Savršeno pravi i tačni rezovi sa maksimalnim odstupanjem od 1 mm po metru