1. Dobar rukohvat je vrlo važan!

    Ugaona brusilica je pogodna za mnogo različitih poslova. Uvek vodite računa o tome da imate alat pod kontrolom tako što ćete ga uhvatiti sa obe ruke.

    Ugaone brusilice uglavnom imaju bočnu ručku, koja se lako prebacuje između dva položaja. Ovo znatno poboljšava čvrsto držanje pri obavljanju posla. Treći položaj bočne ručke Vam obezbeđuje bolji pregled dela koji se obrađuje.

    Ugaona brusilica sa tankom zadnjom ručkom je dobra alternativa. Prednost ovog ergonomskog dizajna su obezbeđeno bolje držanje i više kontrole tokom rada. Tanka zadnja ručka Vam takođe omogućava da se ne umorite, posebno prilikom dugog rada.