Ekscentar brusilica

  1. Kako se postižu najbolji rezultati prilikom brušenja?

    Rezultat brušenja će zavisiti od mnogo faktora. Na primer, potrebno je da se na vreme zameni istrošeni brusni papir. I ne preporučujemo ni u kom slučaju da se za drvo i metal koristi isti brusni papir. Takođe treba da vodite računa o granulaciji brusnog papira.
  2. Uključite ekscentar brusilicu pre nego što postolje za brušenje dođe u kontakt sa delom koji se obrađuje. Prevlačite alat duž radne površine rotirajućim ili ekscentričnim pokretima tako da bude paralelan sa površinom, a ne pod uglom, kako bi se izbegli ružni tragovi brušenja.
  3. Od velike je važnosti i da se ne primenjuje preveliki pritisak prilikom brušenja. Ako vršite preveliki pritisak na brusilicu, rezultati neće biti tako dobri, brusni papir će se brže izlizati, a vi ćete se bespotrebno umoriti.
  4. Pored toga, na nekim ekscentar brusilicama može da se podešava brzina. Ovim se postižu sjajni rezultati na različitim materijalima. Možete da testirate brzinu alata na parčetu otpadnog materijala, pre nego što utvrdite koja je optimalna brzina za posao koji treba da obavite.