Pištolj za vreli vazduh

  1. Podešavanje odgovarajuće temperature i protoka vazduha

    Podešavanje odgovarajuće temperature pištolja za vreli vazduh zavisi od posla koji treba da se obavi. Podešavanje protoka vazduha je takođe važno. Zavisiće od materijala na kom se radi i od brzine kojom radite. Najbolje rezultate ćete dobiti kada podesite odgovarajuću temperaturu i protok vazduha.
  2. Uopšteno govoreći, pištolj za vreli vazduh kada je podešen na najvišu temperaturu može da se koristi za lemljenje ili odmrzavanje cevi, kao i za skidanje boje. Niža temperatura je idealna za sušenje boje i za oblikovanje plastike. Uvek prvo izvršite testiranje na neupadljivom delu radne površine, počevši od niže temperature, postepeno je povećavajući dok ne dobijete rezultate koje želite. To će zavisiti od posla koji treba da se obavi. Kada, na primer, skidate lak ili boju pomoću pištolja za vreli vazduh, videćete kako farba omekšava i pojavljuju se mehurići kada se dostigne odgovarajuća temperatura. Nakon toga ćete jednostavno oguliti boju. Ako želite da lemite bakarne cevi pomoću pištolja za vreli vazduh, znaćete da ste dostigli odgovarajuću temperaturu čim žica za lemljenje počne da se topi na spojevima.
  3. Svakako, kako bi se postigli najbolji rezultati potrebno je testirati i različite postavke protoka vazduha na pištolju za vreli vazduh. Ako želite da zagrejete određeni deo radne površine dok, na primer, lemite ili varite male štampane ploče, podrazumeva se da ćete raditi sa niskim protokom vazduha. To je zato jer ne biste želeli da zagrejete ostatak površine. Ako želite pištoljem za vreli vazduh da raspalite roštilj ili da skinete boju sa veće površine, onda će vam biti potreban što viši protok vazduha. Međutim, čim dođete do osetljivih delova, moraćete da smanjite protok vazduha, na primer, kada skidate boju sa prozorskog okvira.