1. Za šta se koristi glodalica?

    Glodalica je rotacioni rezni alat velike brzine. Najčešće se koristi za rezanje žlebova, pravljenje dekorativnih obruba duž drvenih ivica ili pravljenje otvora na nekim površinama. Na raspolaganju su različiti oblici i veličine glodala, u zavisnosti od tvrdoće drveta ili drugog materijala koji treba da se reže, kao i od željenog tipa reza.