Pištolj za vreli vazduh

  1. Zaštita od preopterećenja

    To nije nešto čemu ćete pridavati previše pažnje, ali morate imati na umu da pištolj za vreli vazduh može lako da se pregreje. Površina na kojoj radite onda može da reflektuje toplotu nazad ka pištolju. Srećom, većina pištolja za vreli vazduh ima zaštitu protiv ovoga, jer bi se u suprotnom isti mogli pregrejati pre nego što postanete svesni šta se događa, što može dovesti do oštećenja.

    Većina pištolja za vreli vazduh poseduje zaštitu od toplote, poznatu i pod nazivom stalna kontrola toplote. Ovaj mehanizam kontroliše maksimalnu temperaturu tako što isključuje glavni grejač kad se alat pregreje, dok ventilator nastavlja da radi kako bi se motor ohladio. Grejač se potom automatski uključuje kada se dostigne normalna temperatura. Najbolje od svega je što vi nećete primetiti ništa, tako da bez brige možete nastaviti sa radom.

    Neki pištolji za vreli vazduh poseduju elektronsku kontrolu kako bi se osigurala stalna temperatura. Ova zaštita od pregrevanja se kontroliše automatskim putem, tako da možete koristiti čak i mlaznice malog prečnika za najrazličitije poslove lemljenja, odlemljivanja i zavarivanja. Elektronika kontroliše maksimalnu temperaturu automatskim smanjenjem iste kada alat počne da se pregreva, a da vi toga niste ni svesni.